Τὰ ὀλισθηρὰ σημεῖα
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Επιμέλεια έκδοσης:
Ανδρονίκη Π. Χρυσάφη
Πάτρα: Εκδόσεις «Πικραμένος», 2011
72σ.· 23x30εκ.
ISBN 978-960-6628-33-7
Βιβλιοδεσία/Εξώφυλλο: Μαλακό, κουβερτούρα από ρυζόχαρτο
€ 14,00  Αγορά  

Τὰ ὀλισθηρὰ σημεῖα

Σημεῖα Ὀλισθηρὰ ὁ Χῶρος καὶ ὁ Χρόνος.
Ἀποφεύγω τὶς επιπτώσεις τους, ἐνῶ αὐτοὶ δραπετεύουν.
Ζῶ ἀνάμεσὰ τους, συνθλιβόμενος καὶ ἀναγεννώμενος.

Ἐπίπονη δυσχέρεια ἡ αδυναμία μου νὰ καθορίσω
τα ὅριὰ τους, καθὼς ζῶ σὲ ἄλλες ἐποχές, ἡρωικὲς,
μὲ τοπία ἁρμόζοντα σὲ σκηνικὰ θεάτρου.

Εἶμαι κάποιος ἄλλος ποὺ ὑποδύεται ἄλλους ρόλους,
σὲ ἄλλους χωροχρόνους καὶ ἰδανικὰ γεγονότα.
Εἶναι ἀλήθεια ὅμως ὅτι ἀναφύομαι μὲ τὶς υποδύσεις μου.

Ἐνθουσιάζομαι ποὺ δημιουργῶ μέσα στὶς αλλαγὲς
τῶν τόπων καὶ τῶν καιρῶν, νέος ἰδαλγός
μὲ δύναμη καὶ πνοὴ γιὰ ἔργα ἰδανικά.

Διαιωνίζομαι καὶ πλαστουργῶ στὶς ζωές μου,
στὶς ὀδύνες καὶ στὶς ἡδονές, στὰ ὄνειρα
καὶ στοὺς τραγικούς ἔρωτές μου, γιὰ πάντα.