Τίτλος Ποσότητα Τιμή αντίτυπου Σύνολο Διαγραφή


Ἡ ἀστικὴ τάξη στὴ γειτονιὰ τῶν αγγέλων
Πάτρα: Α' Νεκροταφείο (1880 - 1920)

Γιώτα Καΐκα-Μαντανίκα

Επιμέλεια έκδοσης:
Ανδρονίκη Π. Χρυσάφη
€ 30,00
€ 
30,00
Σύνολο: € 
30,00


* Για παραγγελίες αξίας έως και 15,00 ευρώ, υπάρχει επιβάρυνση μεταφορικών 5,00 ευρώ ανά παραγγελία.