Παναγιώτης Α. Λαμπρόπουλος

Ο Παναγιώτης Λαμπρόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο σχέδιο. Από το 1981 εργάζεται στο Σχεδιαστήριο και το Φωτογραφικό Εργαστήριο του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πραγματοποίησε ατομικές και έλαβε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας. Έχει βραβευτεί από τον Δήμο Πατρέων και διάφορους άλλους φορείς.

Kυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας: