Μιχάλης Σ. ΠαρίσηςKυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας:
  • Σημάδια
    Ποιήματα
    Εκδόσεις «Πικραμένος», 2008, Πάτρα