Συνέντευξη της Εύας Αθανασοπούλου
στη Γεωργία Καλαμαρά για το «Σε δυο βάρκες».
Ionian Tv, 12 Νοεμβρίου 2015