Η Φωτεινή Φραντζή είναι Φιλόλογος, απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση».

Από το 1999 έως σήμερα διδάσκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από το 2007 συμμετέχει σε δράσεις σχετικές με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο παρελθόν δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο χώρο της Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας και ασχολήθηκε με την έρευνα στο πεδίο της ηλεκτρονικής ανάλυσης κειμένων. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα προσεγγίζουν τα πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Kυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας: